Kol Germe


Kol Germe

Brachioplaty adını verdiğimiz bir operasyondur. Zamanla diğer dokularda olduğu gibi kolda da gevşeme ve sarkmalar gözlenir. Bu konuda gevşeyen veya sarkan dokuların yatay veya dikey konumda daha fazla olması uygulanacak operasonun kesi yerlerini belirler. Koltuk altına gizlenecek bir izle kesi yapmak en idealidir. Ama dikey sarkmalarda bu kaldırma yeterli olmaz ve kola paralel ikinci bir kesi daha yapılır. Daha az yönden fark edilen kendi insizyon planlamamız mevcuttur.

Operasyonun kapsamınaa göre genel anestezi ve sedasyon altında yapılabilir.