PRP


PRP

Kendi kanınızdaki mucize iyileştirme gücünün kullanılması esasına dayanır. Kendi kanınız özel filtrelerden geçirilerek iyileştirici özelliği yüksek trombosit gibi elemanlardan zengin bir plazma oluşturulur. Diğer uygulama gibi minik enjeksiyonlarla saçlı deriye uygulanır. Yine sonuçları oldukça yüz güldürücüdür.