Saç Ekimi


Saç Ekimi

Saç dökülmesi; Kadınlarda ve erkeklerde genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, kansızlık, olumsuz fiziki etkiler, avitaminozlar gibi nedenlerle gerçekleşir. Androgenetik alopecia daha cok erkeklerde görülen erkek tipi saç dökülmesidir. Dökülme önce alından başlar ve geriye doğru ilerler. Daha sonra tepeden açılma başlar. Tiroid hormon düzensizlikleri, yumurtalık kistleri, doğum sonrası hormonal düzensizlikler, folik asit ve demir eksikliği anemisi, stres ve vitamin eksiklikleri, kanda faktör eksiklikleri de kadın saç dökülmelerinin temel sebepleri arasındadır.

Saçsızlık konusu ergenliği takiben erkeklerin %10 - 12 sini etkileyen hem fiziksel hem de beraberinde ruhsal sorunları getiren bir problemdir. En azından her erkeğin saçlarının seyrekleşmesi yıllar içinde olabilen bir konudur.

 

Geçmişteki teknikleri (flap çevirmeler, punch greftler, expander yöntemleri, strip bloklar vs..) bir tarafa bırakırsak son yıllarda FUT (elips şeklinde bir şerit çıkartılarak greftlere ayrılması) ve

 FUE (foliculer unit extraction = kıl köklerinin yaşayabilir ve tutunabilir ünite halinde çıkartılması) teknikleri en popüler olanıdır. Şu anda FUE yöntemi en tercih edilenidir.

Her saçın kendi içerisinde histopatolojik evre olarak anajen, telajen ve katajen fazları vardır. Bu fazlardaki dökülme, incelme, beyazlama ve yaşam süreleri birbirinden farklıdır. Buna kafatasının anatomik vasküler gerçeği de eklenince ense ve kulak üzerindeki yarım ay şeklindeki bir bölgenin çok daha avantajlı ve ömürlü olduğu gözlenir. Dolayısıyla tüm saç ekme tekniklerinde donör alan olarak buralar kullanılır. Temporal superficial ve temporal  occipital arteri bu yarım ay şeklindeki bölgede yerleşimi tıpki bir dere yatağı gibi bu bölge saçlarını hep revaçta tutar.

 

Bu bölge saçları teorik olarak dökülmez kabul edilir. Organ ve doku transferlerinde doku geldiği bölgedeki özellikleriyle taşındığından ekilen saçlarda teorik olarak dökülmez kabul edilir.

 

FUE tekniği tüm dünyada ve Türkiye“de en çok tercih edilen yöntem durumundadır. Bu yöntemde;

Donör alandaki saç ünitesi micro motor yardımıyla etrafından serbestleştirilir. Yağ dokusu üzerinde desteksiz duran bu ünite micropensetlerde toplanır. Lateral slit veya küçük deliklere monte edilmeye hazır hale getirilir. Saçsız veya sıklaştırılması düşünülen alanda yapılan bu deliklere foliculer üniteler yerleştirilir.

 

Biz geçmişteki tüm teknikleri kullanmamıza rağmen şu anda FUE tekniği ile hizmet veriyoruz. Saç ekiminin doğal olması veya sık olması tamamen yapılan tasarım planlaması ile ilgilidir. Mikro folikülerin olması saç haritasını iyi değerlendirilerek her bölgede çıkacak saçların yönüne göre yuvaların açılması yerleşim planları oluşarak sonuçları etkiler.

 

İşlemin zorluğu ve saç ekimine gelen kişilerin buna olan ihtiyaçları düşünüldüğünde maksimum verim ve maksimum özen ile  maksimum folikül alınması ve bunun rantabl yerleşiminin ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir. Bir sağlık probleminin çözümünün mikro yaklaşımı olmaz. Dolayısıyla, kişiden alınabilecek maksimum greft alımı ile ekimin gerçekleştirilmesi esastır. Ancak bazı saç hastalıklarından kaynaklanan kısmi boşluklar veya herhangi bir scar dokusunu saçlandırma durumu istisna teşkil eder. Ekilen saçlar 2-8 hafta içerisinde köklerini içeride bırakarak dökülürler. Ekim yerlerinde toplu iğne başı gibi minik kabuklanmalar 2-3 hafta içerisinde dökülür. Donör alan kısa sürede eski haline döner. Ekilen saçlar kendi fazlarına ortamlarına göre yeniden çıkmaya başlarlar. Tüm saçların çıkması 6-12 ay içerisinde gerçekleşir. 9. ayda %80 – 90 çıkmış olur.

 

Bu sürelerin sonunda saç sıklığı istenilen düzeyde değilse yeni bir seans tekrar yapılabilir. Saç ekimi kadınlarda da yapılabilir. Özellikle androgenic saç dökülmesinde ( erkek tipi ) saç ekimi uygulanır. Kadınlarda çıplak gözle saçlı derinin gözlenmesi saçların yeterli sıklıkta olmaması anlamına gelir.

 

Ayrıca Kliniğimizde ileri teknoloji lazer sistemleri ile saç güçlendirme, dökülmelerin durdurulması ve sıklığının arttırılması işlemi yapılmaktadır. Saç ekimi ve sonrası saç ekimi ile kombine edildiğinde verimi ciddi bir şekilde artar. Ayrıca kök hücre ekstreli saç mezoterapisi ve PRP ciddi destek tedavilerdir..